Vhodnosť párenia mačiek

 • Vhodnosť párenia mačiek podľa jednotlivých kritérií je kvalifikovaná štyrmi stupňami:
  A. Párenie odporúčané - optimálne spojenia k prednostnému použitiu v plemenitbe.
  B. Párenie prípustné - ostatné spojenia.
  C. Párenie neodporúčané ( nie zakázané)- spojenia, pri ktorých prichádza k potlačeniu ideálnych znakov, napr.        zníženie výraznosti kresby
 • D Párenie nepovolené - spojenia nepovolené zo zdravotných dôvodov.

A. Párenie odporúčané v rámci plemien a príbuzných plemien

 • 1. srovnakou dĺžkou srsti asrovnakou štruktúrou atypom srsti
 • 2. srovnakou farbou očí
 • 3. s rovnakou intenzitou pigmentácie navzájom (plne pigmentované medzi sebou, s barmským sfarbením medzi sebou, so siamskym sfarbením medzi sebou)
 • 4. párenie rovnakého sfarbenia medzi sebou sgeneticky zhodnou podstatou,
 • 5. párenie bielych mačiek smačkami ostatných farieb na základe rozboru rodokmeňa asohľadom na zdedené vlohy,
 • 6. s totožnou vlohou a totožným prejavom kresby v srsti navzájom
 • 7. s tým istým prejavom a stupňom prejavu tipingu medzi sebou (shell x shell, shaded x shaded) 
 • 8. z hľadiska stupňa príbuznosti uskutočňované tak, aby stupeň príbuznosti potomkov neprevýšil stupeň príbuznosti  oboch rodičov. Stupeň príbuznosti sa posudzuje podľa počtu pravých prapredkov, vnášajúcich do rodokmeňa rodičov vrhu samostatný, nezávislý genotyp

B. Párenie prípustné v rámci plemien a príbuzných plemien

 • 1. stotožnou vlohou pre dĺžku srsti
 • 2. srôznou farbou očí
 • 3. s rozdielnou intenzitou pigmentácie
 • 4. párenie plných, základných sfarbení srsti smačkami zriedených farieb
 • 5. párenie mačiek sbielou škvrnitosťou smačkami bez bielej škvrnitosti
 • 6. párenie mačiek bez kresby smačkami skresbou, párenie mačiek srôznymi prejavmi kresby
 • 7. párenie srôznym stupňom prejavu druhu tipingu medzi sebou (shell x shaded) apárenie zlatých astrieborných mačiek navzájom
 • 8. párenie z hľadiska príbuznosti: spoločný predkovia od tretej generácie; v prípade kvalitných jedincov, u ktorých je predpoklad dobrého zdravia a dokonalého typu, je prípustný jeden spoločný predok v druhej generácii

C. Párenia neodporúčané (nie zakázané) 

 • 1. párenie mačiek s tipingom (shell, shaded, tipped) smačkami bez tipingu
 • 2. párenie dymových mačiek s ostatnými mačkami s tipingom
 • 3. párenie bielych mačiek s mačkami so striebrom, s tipingom alebo siamskou depigmentáciou

D. Nepovolené párenia - tieto párenia nie sú povolené zo zdravotných dôvodov.

     Výnimky na základe chovateľského plánu udeľuje FFS (experimentálny chov), môžu sa stanoviť ďalšie podmienky.

 • 1. párenie dvoch bielych mačiek navzájom (netýka sa SIA w 67)
 • 2. párenie medzi plemenami
 • 3. párenie mačiek neuznaných plemien
 • 4. párenie mačiek s bielou škvrnitosťou s bielymi mačkami
 • 5. párenie priamych potomkov (otec x dcéra, matka x syn) a vlastných súrodencov