Kto sme...

Naša SACHM

Naša pôvodná ZO SZCHM Bratislava 3 (základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov mačiek Bratislava 3)  bola založená v roku 1991. V Bratislave a aj v rámci celého Slovenska je to najdlhšie fungujúca organizácia venujúca sa chovu, výstavníctvu a propagácii mačiek.

Túto ZO zastrešoval do 31. decembra  2015 SZCH , ktorý nás zastupoval a bol členom medzinárodnej organizácie FIFe.

31.12. 2015 sme zo SZCH vystúpili a 01.01.2016 sme sa hromadne preregistrovali a  prestúpili do už založeného  OZ SACHM (občianské združenie Slovenská asociácia chovateľov mačiek). Od tohto dáta nás zastrešuje a vo FIFe zastupuje  Federácia Felis Slovakia - FFS. Tá sa stala členom FIFe a nahradila tak funkciu SZCH od 1.1.2016.

Naším zámerom je kontaktovať a združovať navzájom ľudí, ktorí obdivujú mačky a stretávajú sa na výstavách, propagácia mačiek, predovšetkým ako milých a
inteligentných spoločníkov, organizovanie výstav a ich prostredníctvom propagovať a zviditeľniť chov čistokrvných mačiek, podporiť majiteľov domácich mačiek a v neposlednej rade poradenstvo pri zvyšování odbornosti v chove, starostlivosti a šľachtení mačiek a výchova mladých chovateľov.

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné, nie je ničím obmedzené ani podmienené. Medzi nás môže prísť každý, koho tieto krásne domáce šelmičky fascinujú. Vlastníctvo mačičky nie je podmienkou. Vítaní sú u nás všetci - tí, ktorí mačičky iba obdivujú, ale z nejakého dôvodu ich nemôžu mať, chovatelia veľmi kvalitných mačiek, ktorí sa zároveň venujú špičkovému chovu a prezentujú Slovensko na výstavách, ale tiež ľudia, ktorí majú doma čistokrvnú mačku len ako maznáčika a mačiatka majú iba občas pre radosť, a samozrejme medzi nás patria aj tí, ktorí majú obyčajnú domácu mačku pri dome alebo v záhrade.

Stretávame sa  podľa potreby, vätšinou na výstavách, alebo osobne. Všetky potrebné potvrdenia a informácie vybavujeme cez e-mail - helena@svet-maciek.sk, alebo osobne po telefonickom dohovore č.t: 0903 430 575

Naše výstavy: OZ SACHM má s usporadúvaním medzinárodných výstav bohaté skúsenosti už veľa rokov. Naše výstavy, ktoré pravideľne usporadúvame od roku 2005 sa postupne vypracovali na vysokú úroveň, a chovateľia  z rôzných krajín na nich  radi prezentujú svoje odchovy a chovné zvieratá. Je to aj milá príležitosť stretnúť známych, priateľov a chovateľov z " ďalekých krajín "

V čase  založenia ZO SZCHM BAA 3 LOVECAT chovali jej členovia v tej dobe najznámejšie plemená mačiek - perzské, siamské a o niečo neskoršie britské mačky, a samozrejme  domáce mačičky. Neskoršie sa začali objavovať aj menej známe, teraz už bežné plemená a farebné variety. V súčasnosti evidujeme v našej SACHM chov 15-tich plemien mačiek a nespočet ich farebných variet.

Dnes v  OZ SACHM spolu združujeme niekoľko desiatok členov -  chovateľov a milovníkov mačiek.

Aj Vás fascinuje elegancia a inteligencia mačiek? Staňte sa členom našej SACHM a spoznajte ľudí, ktorí sa im venujú.
Umožníme Vám naučiť sa niečo nové o týchto krásnych tvoroch a starostlivosti o ne, o výstavách, chovateľstve....