Podmienky získania titulu

Aby mačka získala titul Šampión / Premior musí dosiahnuť :

 • - 3x CAC resp. CAP
 • - od troch rôznych posudzovateľov
 • - počas troch národných alebo medzinárodných FIFe výstav

Článok 4.3  Získanie titulu Medzinárodný šampión alebo Medzinárodný premior

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov ( viď čl. 6.9 )

 • - CACIB je udelený v triede Šampiónov
 • - CAPIB je udelený v triede Premiorov

Aby mačka získala titul Medzinárodný šampión alebo Medzinárodný premior musí dosiahnuť :

 • - 3x CACIB resp. CAPIB
 • - od troch rôznych posudzovateľov
 • - najmenej z dvoch rôznych krajín
 • - počas dvoch medzinárodných FIFe výstav

Maximálne  2 tituly CACIB resp. CAPIB by mohli byť získané v tej istej krajine,  (výnimka platí pre členov uvedených v dodatkoch

Článok 4.4 Získanie titulu Medzinárodný grand šampión a Medzinárodný grand premior

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov ( viď čl. 6.9 )

- CAGCIB sa udeľuje v triede Medzinárodných šampiónov

- CAGPIB sa udeľuje v triede Medzinárodných premiorov.

Aby mačka získala titul Medzinárodný grand šampión alebo Medzinárodný grand premior musí dosiahnuť :

 • a) - 6x CAGCIB resp. CAGPIB
 • - od najmenej troch rôznych posudzovateľov
 • - v najmenej troch rôznych krajinách
 • - počas šiestich medzinárodných FIFe výstav

Maximálne  4 tituly CAGCIB a CAGPIB by mohli byť získané v tej istej krajine. (výnimka platí pre členov uvedených v dodatku)

alebo

 • b) - 8x CAGCIB resp. CAGPIB
 • - od najmenej štyroch rôznych posudzovateľov
 • - v dvoch rôznych krajinách
 • - počas ôsmych medzinárodných FIFe výstav

Maximálne  7 titulov CAGCIB a CAGPIB by mohli byť získané v tej istej krajine. (výnimka platí pre členov uvedených v dodatku)

Článok 4.5 Získanie titulu Supreme šampión alebo Supreme premior

Vystavená mačka dosiahla najmenej minimálny počet požadovaných bodov ( viď čl. 6.9 )

- CACS sa udeľuje v triede Medzinárodných grand šampiónov.

- CAPS sa udeľuje v triede Medzinárodných grand premiorov

Aby mačka získala titul Supreme šampión alebo Supreme premior musí dosiahnuť :

 • a) - 9x certifikát CACS resp. CAPS
 • - Od najmenej troch rôznych posudzovateľov
 • - najmenej v troch rôznych krajinách
 • - počas deviatich medzinárodných FIFe výstav

Maximálne 7 titulov CACS a CAPS môže byť získaných v tej istej krajine (výnimka platí pre členov uvedených v dodatku)

alebo

 • b) - 11x certifikát CACS resp. CAPS

       - od najmenej šiestich rôznych posudzovateľov

       - v dvoch rôznych krajinách

       - počas jedenástich medzinárodných FIFe výstav

Maximálne 10 titulov CACS resp. CAPS môže byť získaných v jednej krajine (výnimka platí pre členov uvedených v dodatku)

Článok 4.6 Potvrdenie titulov

Tituly, ktoré sú uznané ako kvalifikácie pre tituly Šampión, Premior, Medzinárodný šampión, Medzinárodný premior, Medzinárodný grand šampión, Medzinárodný grand premior, Supreme šampión, Supreme premior budú platné až vtedy, keď ich potvrdí národný zväz alebo klub, ktorého je vystavovateľ členom.

Majiteľ, aby mohol získať  titul, musí zaslať požadované certifikáty na sekretariát národného zväzu   

do jedného  mesiaca po získaní posledného certifikátu k priznaniu titulu. 

Článok 4.7 Prechod do vyšších tried

Hneď ako vystavované zviera získalo požadované certifikáty k titulu vzhľadom na články 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6  je povinné pre túto mačku byť vystavovaná v nasledujúcej vyššej triede. Mačka, ktorá už získala maximálny počet požadovaných certifikátov na priznanie titulu v tej istej krajine nemôže byť prihlásená vzhľadom na triedu na výstave v tejto krajine opäť. Tak dlho kým nesplní požiadavky nasledujúcej vyššej triedy môže byť mačka vystavovaná len „ Mimo súťaže „.