KONTAKTY na FFS - Federácia Felis Slovakia

 

www FFS:             www.felisslovakia.sk

E-mail:                  info@felisslovakia.sk

Plemenná kniha:     plemennakniha@felisslovakia.sk

Prezident:              president@felisslovakia.sk

Viceprezident:        vicepresident@felisslovakia.sk

Sekretár:               secretary@felisslovakia.sk          

      

Federácia Felis Slovakia

Sídlo: Karpatská 18, 811 05 Bratislava

Kontaktná poštová adresa: Federacia Felis Slovakia  

DIČ: 2120181217

Bankové údaje:

Banka: VÚB Banka
IBAN: SK71 0200 0000 0036 0063 2558
Názov účtu: Federácia Felis Slovakia
SWIFT pre platby zo zahraničia: SUBASKBX