Zoznam členov  2020 súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

 
        zaplatený členský príspevok SACHM na rok 2020  =  farebne označené  poradové čislo   
                                                   člen FFS/FIFe = modro označené meno
 
 
 

ZOZNAM ČLENOV 2020 

           
           
1 Achbergerová Veronika 851 01 Bratislava SACHM/75/2016 ano
2 Amon Karol 902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
3 Bábiová Iveta 900 91 Limbach SACHM/10/2015 ano
4 Bačová Ivana 962 26 Slatinské Lazy SACHM/19/2018  
5 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017 ano
6 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/4/2017  
7 Čerteková Kristína 919043 Cífer SACHM/16/2018 ano
8 Dubajová Silvia 955 01 Topoľčany SACHM/76/2017  
9 Fričová Kristína 902 01 Vinosady SACHM/11/2020 ano
10 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018 ano
11 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
12 Chaloupecká Adéla 915 01  Nové m. nad Váhom SACHM/33/2018 ano
13 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
14 Chválová Barbora 909 01 Skalica SACHM/73/2016  
15 Chválová Stanislava 831 54 Bratislava SACHM/29/2018  
16 Janove Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/8/2018  
17 Kadlečíková Beata 851 03 Bratislava SACHM/24/2019  
18 Kajanovičová Adriana 947 01 Hurbanovo SACHM/57/2019 ano
19 Karnerová Ingrid 903 01 Hurbavova Ves SACHM/51/2019  
20 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/68/2015 ano
21 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
22 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
23 Lovas Pavol 903 01 Senec SACHM/36/2015  
24 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
25 Maťuchová Michaela             962 21 Lieskovec SACHM/27/2020 ano
26 Michalčáková Monika 811 02 Bratislava SACHM/13/2017  
27 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
38 Netherclift Anna 821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
29 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
30 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
31 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
32 Pánková Lucie 799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
33 Piatriková Monika, Ing. 851 07 Bratislava SACHM/14/2018  
34 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
35 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
36 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
37 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
38 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
39 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018 ano
40 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
41 Rybárová Jarmila 901 01 Malacky SACHM/77/2016  
42 Savinská Janka 902 01 Pezinok SACHM/15/2018  
43 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
44 Slobodová Renáta  821 01 Bratislava SACHM/35/2019  
45 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
46 Takácsová Martina 931 01 Bratislava SACHM/17/2019  
47 Vasková Kristína 911 05 Trenčín SACHM/58/2016  
48 Vysoká Patrícia 080 07 Prešov SACHM/78/2016  
49 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018 ano
50 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
55 Záhornacký Matej 913 22 Trenčianské Jastrabie SACHM/20/2018 ano
51     Žilíková Soňa 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/61/2016 ano
52 Žilík Martin 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/18/2018 ano