Zoznam členov  2020 súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

 
                                               člen FFS/FIFe = modro označené meno
 
 
 

ZOZNAM ČLENOV 2020 

           
           
1 Achbergerová Veronika 851 01 Bratislava SACHM/75/2016 ano
2 Amon Karol 902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
3 Bábiová Iveta 900 91 Limbach SACHM/10/2015 ano
4 Bačová Ivana 962 25 Slatinské Lazy SACHM/13/2020 ano
5 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017 ano
6 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
7 Csambalová Miroslava 924 01 Galanta SACHM/18/2020 ano
8 Čerteková Kristína 919043 Cífer SACHM/16/2018 ano
9 Fričová Kristína 902 01 Vinosady SACHM/11/2020 ano
10 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018 ano
11 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
12 Gavlák Sophia 900 46 Studené SACHM/4/2020 ano
13 Chaloupecká Adéla 915 01  Nové m. nad Váhom SACHM/33/2018 ano
14 4Hudecová Eleonóra 5940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
15 Kajanovičová Adriana 947 01 Hurbanovo SACHM/57/2019 ano
16 Karnerová Ingrid 903 01 Hurbavova Ves SACHM/51/2019  
17 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/68/2015 ano
18 Konečná Daniela 056 01 Gelnica SACHM/14/2020 ano
19 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
20 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
21 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
22 Maťuchová Michaela             962 21 Lieskovec SACHM/27/2020 ano
23 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
24 Molnárová Zuzana 851 07 Domilice SACHM/17/2020 ano
25 Netherclift Anna 7821 01 8Bratislava 9SACHM/42/2015 ano
26 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
27 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
28 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
29 Pánková Lucie 799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
30 Pavlíková Veronika 023 56 Makov SACHM/15/2020 ano
31 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
32 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
33 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
34 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
35 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
36 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018 ano
37 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
38 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
39 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
40 Tekáč Marek 052 01 Teplička SACHM/13/2020 ano
41 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018 ano
42 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
43 Záhornacký Matej 913 22 Trenčianské Jastrabie SACHM/20/2018 ano
44     Žilíková Soňa 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/61/2016 ano
45 Žilík Martin 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/18/2018 ano