Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

                              
ZOZNAM ČLENOV 2022 a úhrada čl. príspevku 2022
 
 
 
           
           
1 Amon Karol 3902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Bednárová Szabadszállási Miriam 921 04  Bratislava SACHM/10/2021 ano
3 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021 ano
4 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
5 Csambalová Mirka 924 01 Galanta SACHM/18/2020 ano
6 Čeháková Katarína 916 42 Moravské Lieskové         SACHM/60/2022 ano
7 Dopjerová Zuzana 841 04 Bratislava SACHM/36/2022 ano
8 Fabianová Sylvia     SACHM/59/2022  ano
9 Foltanovičová Adriana 902 01 Pezinok SACHM/52/2022 ano
10 Franeková Patricia 022 01 Čadca SACHM/25/2022 ano
11 Gahérová Dominika 958 53 Skačany SACHM/45/2018 ano
12 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
13 Gubriczova Krisztina 931 01    Šamorín SACHM/15/2022 ano
14 Grófová Zuzana 841 04 Bratislava SACHM/16/2022 ano
15 Chaloupecká Adéla 915 01 Nové m/n Váhom SACHM/33/2018 ano
16 Hanuláková Miroslava 932 01  Veľké Úľany SACHM/56/2022 ano
17 Hašková Lucia 075 01 Trebišov SACHM/13/2022  ano
18 Holanská Anna 929 01 Dunajská Streda SACHM/24/2020 ano
19 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
20 Jamborová Katarína 900 28 Ivánka pri Dunaji SACHM/49/2022 ano
21 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021 ano
22 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/53/2015 ano
23 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
24 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
25 Kohler Igor 900 01 Pezinok SACHM/8/2020 ano
26 Kucková Mariana 913 07 Bošáca SACHM/58/2022 ano
27 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
28 Marko Jarmila 841 04 Bratislava SACHM/4/2022 ano
29 Mihok Marek 014 01 Bytča SACHM/26/2020 ano
30 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
31 Nagyová Alexandra 945 01 Komárno SACHM/20/2020 ano
32 Netherclift Anna 7821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
33 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
34 Orvosová Evelin 932 01 Velký Meder SACHM/12/2021 ano
35 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
36 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
37 Pagáčová Natália 951 96 Jedlové Kostoľany SACHM/63/2022 ano
38 Pánková Lucie 8799 00 9Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
39 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020 ano
40 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
41 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
42 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
43 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
44 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
45 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018 ano
46 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
47 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
48 Slovíková Vlasta     029 01 Námestovo SACHM/59/2022 ano
49 Stodolová Janka 951 03 Čeladice SACHM/51/2022 ano
50 Ščípová Barbora 925 22 Veľké Úľany SACHM/38/2021 ano
51 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
52 Trusová Nikol 08 001  Prešov SACHM/55/2022 ano
53 Václavová Nina 900 62     Kostolište SACHM/17/2022 ano
54 Vodičková Martina 960 01 Zvolen SACHM/27/2022 ano
55 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
56 Zhuchenia Anastasiia 900 41 Rovinka SACHM/57/2022 ano
57 Žilíková Soňa 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/61/2016 ano
58 Žilík Martin 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/22/2018 ano

 

ano