Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

                              
ZOZNAM ČLENOV 2023 a úhrada čl. príspevku 2023
 
 
 
           
           
1 Amon Karol 3902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Bednárová Szabadszállási Miriam 921 04  Bratislava SACHM/10/2021 ano
3 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021 ano
4 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
5 Čeháková Katarína 916 42 Moravské Lieskové         SACHM/60/2022 ano
6 Darášová Silvia 851 01 Bratislava SACHM/29/2022 ano
7 Feiertag  Monika 900 42 Dunajská Lužná SACHM/44/2023 ano
8 Ferko Peter 960 01 Zvolen SACHM/15/2023 ano
9 Foltanovičová Adriana 902 01 Pezinok SACHM/52/2022 ano
10 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
11 Gregorcová Miriam 841 04     Bratislava SACHM/30/2023 ano
12 Grófová Zuzana 841 04 Bratislava SACHM/16/2022 ano
13 Chaloupecká Adéla 915 01 Nové m/n Váhom SACHM/33/2018 ano
14 Hanuláková Miroslava 932 01  Veľké Úľany SACHM/56/2022 ano
15 Hašková Lucia 075 01 Trebišov SACHM/13/2022  ano
16 Hegyiová Šafariková Ivana 902 01 Vinosady SACHM/42/2023 ano
17 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
18 Hromíř Petr 181 00 Praha SACHM/39/2023 ano
19 Jamborová Katarína 900 28 Ivánka pri Dunaji SACHM/49/2022 ano
20 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021 ano
21 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/36/2023 ano
22 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
23 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
24 Kulich Štefan   Hajnáčka SACHM/18/2023 ano
25 Krajčovičová Sarah 821 07 Bratislava SACHM/20/2023 ano
26 Krasňanská Žaneta 930 51 Veľká Paka SACHM/41/2022 ano
27 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
28 Marko Jarmila 841 04 Bratislava SACHM/4/2022 ano
29 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
30 Moravčíková Zuzana 841 01  Bratislava SACHM/35/2022 ano
31 Nábelková Šarlota 020 55 Dubková SACHM/26/2023 ano
32 Netherclift Anna 7821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
33 Orvosová Evelin 932 01 Velký Meder SACHM/12/2021 ano
34 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
35 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
36 Pagáčová Natália 951 96 Jedlové Kostoľany SACHM/63/2022 ano
37 Pánková Lucie 8799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
38 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020 ano
39 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
40 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
41 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
42 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
43 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
44 Pristachová Ivana Sarah 911 01     Trenčín SACHM/42/2023 ano
45 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
46 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
47 Simonović Predrag 931 01 Šamorín SACHM/8/2023 ano
48 Slovíková Vlasta     029 01 Námestovo SACHM/59/2022 ano
49 Šábiková Beata 956 12 Kamanová SACHM/27/2023 ano
50 Ščípová Barbora 925 22 Veľké Úľany SACHM/38/2021 ano
51 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
52 Václavová Nina 900 26 Kostolište SACHM/17/2022 ano
53 Vigh Vivien 932 01 Velký Meder SACHM/24/2023 ano
54 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
55 Zhuchenia Anastasiia 900 41 Rovinka SACHM/57/2022 ano
56 Žilíková Soňa 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/61/2016 ano

 

ano