Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

                              
ZOZNAM ČLENOV 2023 a úhrada čl. príspevku 2023
 
 
 
           
           
1 Amon Karol 902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Bartoš Vojtěch     109 00 Praha 15, CZ SACHM/30/2023 ano
3 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021 ano
4 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
5 Bočová Jana 900 28 Zálesie SACHM/58/2023 ano
6 Briestenská Mária 900 67 Láb SACHM/55/2023 ano
7 Feiertag  Monika 900 42 Dunajská Lužná SACHM/44/2023 ano
8 Ferko Peter 960 01 Zvolen SACHM/15/2023 ano
9 Fiedlerová Andrea 931 01     Šamorín SACHM/64/2023 ano
10 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
11 Chaloupecká Adéla 915 01 Nové m/n Váhom SACHM/33/2018 ano
12 Hanuláková Miroslava 932 01  Veľké Úľany SACHM/56/2022 ano
13 Hašková Lucia 075 01 Trebišov SACHM/13/2022  ano
14 Hegyiová Šafariková Ivana 902 01 Vinosady SACHM/42/2023  
15 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
16 Hromíř Petr 181 00 Praha SACHM/39/2023 ano
17 Jamborová Katarína 900 28 Ivánka pri Dunaji SACHM/49/2022 ano
18 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021 ano
19 Katerinčinová Mária  906 35 Plavecký Peter SACHM/29/2024 ano
20 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/36/2023 ano
21 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
22 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
23 Kulich Štefan   Hajnáčka SACHM/18/2023  
24 Krajčovičová Sarah 821 07 Bratislava SACHM/20/2023 ano
25 Krasňanská Žaneta 930 51 Veľká Paka SACHM/41/2022 ano
26 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
27 Marko Jarmila 841 04 Bratislava SACHM/4/2022 ano
28 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
29 Mocný Matúš 925 21     Sládkovičovo SACHM/10/2024 ano
30 Moravčíková Zuzana 841 01  Bratislava SACHM/35/2022  
31 Nábelková Šarlota 020 55 Dubková SACHM/26/2023 ano
32 Netherclift Anna 821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
33 Odehnal Petr 682 01 Vyškov SACHM/59/2023 ano
34 Orvosová Evelin 932 01 Velký Meder SACHM/12/2021 ano
35 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
36 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
37 Pagáčová Natália 951 96 Jedlové Kostoľany SACHM/63/2022 ano
38 Pánková Lucie 8799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
39 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020 ano
40 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
41 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
42 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
43 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
44 Pristachová Ivana Sarah 91101     Trenčín SACHM/42/2023 ano
45 Rajtóková Jana 925 21 Sládkovičovo SACHM/14/2024 ano
46 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
47 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
48 Simonović Predrag 931 01 Šamorín SACHM/8/2023  
49 Slovíková Vlasta     029 01 Námestovo SACHM/59/2022 ano
50 Šábiková Beata 956 12 Kamanová SACHM/27/2023 ano
51 Ščípová Barbora 925 22 Veľké Úľany SACHM/38/2021 ano
52 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
53 Uharčeková Adéla 951 01 Nitrianské Hrnčiarovce SACHM/51/2023 ano
54 Veselovská Daniela 020 01 Púchov SACHM/52/2024 ano
55 Vigh Vivien 932 01 Velký Meder SACHM/24/2023 ano
57 Zhuchenia Anastasiia 900 41 Rovinka SACHM/57/2022 ano
58 Žilíková Soňa 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/61/2016 ano

 

ano