Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

 
                              
ZOZNAM ČLENOV 2020/21 a úhrada čl. príspevku 2021
 
           
           
1 Amon Karol 3902 01 4Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Bábiová Iveta 900 91 Limbach SACHM/10/2015 ano
3 Bačová Ivana 962 25 Slatinské Lazy SACHM/13/2020  
4 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017  
5 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021 ano
6 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
7 Csambalová Miroslava 924 01 Galanta SACHM/18/2020  
8 Čerteková Kristína 919043 Cífer SACHM/16/2018  
9 Fričová Kristína 902 01 Vinosady SACHM/11/2020  
10 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018  
11 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015  
12 Gavlák Sophia 900 46 Studené SACHM/4/2020 ano
13 Gubien Monika 972 11 Lazany SACHM/36/2021 ano
14 Chaloupecká Adéla 915 01  Nové m. nad Váhom SACHM/33/2018  
15 Holanská Anna 929 01 Dunajská Streda SACHM/24/2020 ano
16 Hudecová Eleonóra 5940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018  
17 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021 ano
18 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/68/2015  
19 Konečná Daniela 056 01 Gelnica SACHM/14/2020  
20 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015  
21 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
22 Kohler Igor 900 01 Pezinok SACHM/8/2020 ano
23 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020  
24 Maťuchová Michaela             962 21 Lieskovec SACHM/27/2020  
25 Mihok Marek 014 01 Bytča SACHM/26/2020 ano
26 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
27 Molnárová Zuzana 851 07 Domilice SACHM/17/2020  
28 Muranko Erich Diego 04 001 Košice SACHM/25/2020 ano
29 Murínová Monika 930 32 Blatná na Ostrove SACHM/35/2020 ano
30 Netherclift Anna 7821 01 Bratislava SACHM/42/2015  
31 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
32 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
33 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
34 Pánková Lucie 799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015  
35 Pavlíková Veronika 023 56 Makov SACHM/15/2020  
36 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020  
37 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
38 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019  
39 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
40 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
41 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
42 Polovaya Alena 900 27 Bernolákovo SACHM/29/2020 ano
43 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018  
44 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
45 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
46 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
47 Tekáč Marek 052 01 Teplička SACHM/13/2020  
48 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018  
49 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015  
50 Záhornacký Matej 913 22 Trenčianské Jastrabie SACHM/20/2018  
51   Žilíková Soňa 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/61/2016  
52 Žilík Martin 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/18/2018