Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

                              
ZOZNAM ČLENOV 2023 a úhrada čl. príspevku 2023
 
 
 
           
           
1 Amon Karol 3902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Bednárová Szabadszállási Miriam 921 04  Bratislava SACHM/10/2021  
3 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021  
4 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017  
5 Csambalová Mirka 924 01 Galanta SACHM/18/2020  
6 Čeháková Katarína 916 42 Moravské Lieskové         SACHM/60/2022  
7 Darášová Silvia 851 01 Bratislava SACHM/29/2022 ano
8 Dopjerová Zuzana 841 04 Bratislava SACHM/36/2022  
9 Fabianová Sylvia     SACHM/59/2022   
10 Foltanovičová Adriana 902 01 Pezinok SACHM/52/2022  
11          
12 Gahérová Dominika 958 53 Skačany SACHM/45/2018  
13 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015  
14 Gubriczova Krisztina 931 01    Šamorín SACHM/15/2022  
15 Grófová Zuzana 841 04 Bratislava SACHM/16/2022  
16 Chaloupecká Adéla 915 01 Nové m/n Váhom SACHM/33/2018 ano
17 Hanuláková Miroslava 932 01  Veľké Úľany SACHM/56/2022  
18 Hašková Lucia 075 01 Trebišov SACHM/13/2022  ano
19 Hegyiová Šafariková Ivana 902 01 Vinosady SACHM/42/2023 ano
20 Holanská Anna 929 01 Dunajská Streda SACHM/24/2020  
21 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
22 Jamborová Katarína 900 28 Ivánka pri Dunaji SACHM/49/2022 ano
23 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021  
24 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/53/2015  
25 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015  
26 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
27 Kohler Igor 900 01 Pezinok SACHM/8/2020  
28 Krasňanská Žaneta 930 51 Veľká Paka SACHM/41/2022 ano
29 Kucková Mariana 913 07 Bošáca SACHM/58/2022  
30 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020  
31 Marko Jarmila 841 04 Bratislava SACHM/4/2022  
32 Mihok Marek 014 01 Bytča SACHM/26/2020  
33 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
34 Moravčíková Zuzana 841 01  Bratislava SACHM/35/2022  
35 Nagyová Alexandra 945 01 Komárno SACHM/20/2020  
36 Netherclift Anna 7821 01 Bratislava SACHM/42/2015  
37 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018  
38 Orvosová Evelin 932 01 Velký Meder SACHM/12/2021  
39 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015  
40 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017  
41 Pagáčová Natália 951 96 Jedlové Kostoľany SACHM/63/2022  
42 Pánková Lucie 8799 00 9Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
43 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020 ano
44 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015  
45 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
46 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
47 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
48 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
  Pristachová Ivana Sarah 911 01     Trenčín SACHM/42/2023 ano
49 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018  
50 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015  
51 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
52 Soul Kventin Angel 8440 Herend SACHM//2022  
53 Slovíková Vlasta     029 01 Námestovo SACHM/59/2022  
54 Stodolová Janka 951 03 Čeladice SACHM/51/2022  
55 Ščípová Barbora 925 22 Veľké Úľany SACHM/38/2021 ano
56 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015  
57 Trusová Nikol 08 001  Prešov SACHM/55/2022  
58 Václavová Nina 900 26 Kostolište SACHM/17/2022  
59 Vodičková Martina 960 01 Zvolen SACHM/27/2022  
60 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015  
61 Zhuchenia Anastasiia 900 41 Rovinka SACHM/57/2022 ano
62 Žilíková Soňa 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/61/2016 ano

 

ano