Kompletný aktuálny zoznam členov  2018

 
 
 
 

ZOZNAM ČLENOV 2018 - december

           
           
1 Achbergerová Veronika 851 01 Bratislava SACHM/75/2016 ano
2 Amon Karol 902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
3 Bábiová Iveta 900 91 Limbach SACHM/10/2015 ano
4 Bačová Ivana 962 26 Slatinské Lazy SACHM/19/2018 ano
5 Belanská Oľga  934 01 Levice SACHM/81/2017 ano
6 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017 ano
7 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/4/2017 ano
8 Bohunický Ludvik 902 01 Pezinok SACHM/66/2016 ano
9 Borosová Marianna 941 31 Dvory nad Žitavou SACHM/24/2018 ano
10 Čerteková Kristína 919 43 Cífer SACHM/16/2018 ano
11 Dubajová Silvia 955 01 Topoľčany SACHM/76/2016 ano
12 Epishina Elena 811 06 Bratislava SACHM/79/2016 ano
13 Feketová Zuzana 900 27 Bernolákovo SACHM/18/2015 ano
14 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018 ano
15 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
16 Gorcsová Melinda 929 01  Dunajská Streda SACHM/22/2015 ano
17 Chaloupecká Adéla 915 01 Nové m. nad Váhom SACHM/33/2018 ano
18 Hegyi Marco 902 01 Pezinok SACHM/72/2018 ano
19 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
20 Chválová Barbora 909 01 Skalica SACHM/73/2016 ano
21 Chválová Stanislava 831 54 Bratislava SACHM/29/2018 ano
22 Janove Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/8/2018 ano
23 Janvars Tomáš 851 03 Bratislava SACHM/27/2015 ano
24 Konopková Jarmila 841 03 Bratislava SACHM/13/2016 ano
25 Konopová Katarína 906 32 Jablonica SACHM/26/2018 ano
26 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
27 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
28 Kováčová Monika 841 03 Bratislava SACHM/34/2015 ano
29 Kravárik Pavol 916 16 Krajné SACHM/41/2018 ano
30 Krčová Eva 905 01 Senica SACHM/68/2017 ano
31 Kubišová Bronislava 040 22 Košice SACHM/35/2015 ano
32 Lovas Pavol 903 01 Senec SACHM/36/2015 ano
33 Majer Éva 929 01 Malé Dvorníky SACHM/12/2017 ano
34 Martinková Pavlína 700 30 Ostrava-Výškovice SACHM/37/2015 ano
35 Mattielighová Miriam 900 42 Dunajská Lužná SACHM/38/2015 ano
36 Michalčáková Monika 811 02 Bratislava SACHM/4/2017 ano
37 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
38 Netherclift Anna 821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
39 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
40 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
41 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
42 Pánková Lucie 779 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
43 Pěček Radovan 788 11 Kociánov 49 SACHM/70/2016 ano
44 Piatriková Monika, Ing. 851 07 Bratislava SACHM/14/2018 ano
45 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
46 Pócsová Antónia 821 07 Bratislava SACHM/49/2015 ano
47 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
48 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
49 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
50 Prokopová Monika 851 07 Bratislava SACHM/74/2016 ano
51 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018 ano
52 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
53 Rybárová Jarmila 901 01 Malacky SACHM/77/2016 ano
54 Savinská Janka 902 01 Pezinok SACHM/15/2018 ano
55 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
56 Suchá Marcela 900 31 Stupava SACHM/11/2017 ano
57 Steiner Gabriel 943 01 Štúrovo SACHM/80/2017 ano
58 Sťahelová Denisa 905 01 Senica SACHM/44/2017 ano
59 Ševčíková Daniela 831 02 Bratislava SACHM/53/2015 ano
60 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
61 Vasková Kristína 911 05 Trenčín SACHM/58/2016 ano
62 Vysoká Patrícia 080 07 Prešov SACHM/78/2016 ano
63 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018 ano
64 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
65 Záhornacký Matej 913 22 Trenčianské Jastrabie SACHM/20/2018 ano
66 Žilíková Soňa 915 01 N. mesto nad Váhom SACHM/61/2015 ano
67 Žilík Martin 915 01 N. mesto nad Váhom SACHM/32/2018 ano