Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

zelená - nový člen 
                              
ZOZNAM ČLENOV 2021 a úhrada čl. príspevku 2021
 
           
           
1 Amon Karol 3902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Babicová Jana  960 01 Zvolen SACHM/16/2021 ano
3 Bednárová Szabadszállási Miriam 921 04  Bratislava SACHM/10/2021 ano
4 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017 ano
5 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021 ano
6 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
7 Csambalová Mirka 924 01 Galanta SACHM/18/2020 ano
8 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018 ano
9 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
10 Gavlák Sophia 900 46 Studené SACHM/4/2020 ano
11 Gubien Monika 972 11 Lazany SACHM/36/2021 ano
12 Chaloupecká Adéla 915 01  Nové m/n Váhom SACHM/33/2018 ano
13 Holanská Anna 929 01 Dunajská Streda SACHM/24/2020 ano
14 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
15 Hrnek Bednárová Gabriela 900 42 Dunajská Lužná SACHM/15/2021 ano
16 Jamborová Katarína 900 28 Ivánka pri Dunaji SACHM/49/2022  
17 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021 ano
18 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/68/2015 ano
19 Konečná Daniela 056 01 Gelnica SACHM/14/2020 ano
20 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
21 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
22 Kohler Igor 900 01 Pezinok SACHM/8/2020 ano
23 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
24 Maradová Nicol 930 16 Vydrany SACHM/44/2021 ano
25 Maťuchová Michaela 962 21 Lieskovec SACHM/27/2020 ano
26 Mihok Marek 014 01 Bytča SACHM/26/2020 ano
27 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
28 Muranko Erich Diego 04 001 Košice SACHM/25/2020 ano
29 Murínová Monika 930 32 Blatná na Ostrove SACHM/35/2021 ano
30 Nagyová Alexandra 945 01 Komárno SACHM/20/2020 ano
31 Netherclift Anna 7821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
32 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
33 Orvosová Evelin 932 01 Velký Meder SACHM/12/2021 ano
34 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
35 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
36 Paleschová Barbara 841 05 Bratislava SACHM/41/2021 ano
37 Pánková Lucie 8799 00 9Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
38 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020 ano
39 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
40 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
41 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
42 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
43 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
44 Polovaya Alena 900 27 Bernolákovo SACHM/29/2020 ano
45 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018 ano
46 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
47 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
48 Smilek Štefan 811 03 Bratislava SACHM/40/2021 ano
49 Ščípová Barbora 925 22 Veľké Úľany SACHM/38/2021 ano
50 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
51 Tekáč Marek 052 01 Teplička SACHM/13/2020 ano
52 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018 ano
53 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
54 Zhuchenia Anastasiia 900 41 Rovinka SACHM/17/2022 ano
55 Žilíková Soňa 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/61/2016 ano
56  Žilík Martin 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/18/2018 ano

 

ano