Zoznam členov  súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

                              
ZOZNAM ČLENOV 2023 a úhrada čl. príspevku 2023
 
 
 
           
           
1 Amon Karol 3902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
2 Bednárová Szabadszállási Miriam 921 04  Bratislava SACHM/10/2021 ano
3 Bilická Jana 86043TN NL SACHM/19/2021 ano
4 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
5 Čeháková Katarína 916 42 Moravské Lieskové         SACHM/60/2022 ano
6 Darášová Silvia 851 01 Bratislava SACHM/29/2022 ano
7 Feiertag  Monika 900 42 Dunajská Lužná SACHM/44/2023 ano
8 Ferko Peter 960 01 Zvolen SACHM/15/2023 ano
9 Foltanovičová Adriana 902 01 Pezinok SACHM/52/2022 ano
10 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
11 Grófová Zuzana 841 04 Bratislava SACHM/16/2022 ano
12 Chaloupecká Adéla 915 01 Nové m/n Váhom SACHM/33/2018 ano
13 Hanuláková Miroslava 932 01  Veľké Úľany SACHM/56/2022 ano
14 Hašková Lucia 075 01 Trebišov SACHM/13/2022  ano
15 Hegyiová Šafariková Ivana 902 01 Vinosady SACHM/42/2023 ano
16 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
17 Jamborová Katarína 900 28 Ivánka pri Dunaji SACHM/49/2022 ano
18 Janove Peter 900 25 Chorvatsky Grob SACHM/37/2021 ano
19 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
20 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
21 Krasňanská Žaneta 930 51 Veľká Paka SACHM/41/2022 ano
22 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
23 Marko Jarmila 841 04 Bratislava SACHM/4/2022 ano
24 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
25 Moravčíková Zuzana 841 01  Bratislava SACHM/35/2022 ano
26 Netherclift Anna 7821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
27 Orvosová Evelin 932 01 Velký Meder SACHM/12/2021 ano
28 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
29 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
30 Pagáčová Natália 951 96 Jedlové Kostoľany SACHM/63/2022 ano
31 Pánková Lucie 8799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
32 Petrík Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/11/2020 ano
33 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
34 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
35 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
36 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
37 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
38 Pristachová Ivana Sarah 911 01     Trenčín SACHM/42/2023 ano
39 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
40 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
41 Simonović Predrag 931 01 Šamorín SACHM/8/2023 ano
42 Slovíková Vlasta     029 01 Námestovo SACHM/59/2022 ano
43 Ščípová Barbora 925 22 Veľké Úľany SACHM/38/2021 ano
44 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
45 Václavová Nina 900 26 Kostolište SACHM/17/2022 ano
46 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
47 Zhuchenia Anastasiia 900 41 Rovinka SACHM/57/2022 ano
48 Žilíková Soňa 915 01 Nové M n/Váhom SACHM/61/2016 ano

 

ano