Zoznam členov  2020 súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

 
                                               člen FFS/FIFe = modro označené meno
 
 
 

ZOZNAM ČLENOV 2020 

           
           
1 Achbergerová Veronika 851 01 Bratislava SACHM/75/2016 ano
2 Amon Karol 902 01 Pezinok SACHM/9/2015 ano
3 Bábiová Iveta 900 91 Limbach SACHM/10/2015 ano
4 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017 ano
5 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/23/2017 ano
6 Čerteková Kristína 919043 Cífer SACHM/16/2018 ano
7 Fričová Kristína 902 01 Vinosady SACHM/11/2020 ano
8 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018 ano
9 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015 ano
10 Gavlák Sophia 900 46 Studené SACHM/4/2020 ano
11 Chaloupecká Adéla 915 01  Nové m. nad Váhom SACHM/33/2018 ano
12 Chlebničanová Monika 841 03 Bratislava SACHM/8/2020 NIE
13 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018 ano
14 Kajanovičová Adriana 947 01 Hurbanovo SACHM/57/2019 ano
15 Karnerová Ingrid 903 01 Hurbavova Ves SACHM/51/2019  
16 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/68/2015 ano
17 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015 ano
18 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015 ano
19 Makki Anikó 929 01 Dunajská Streda SACHM/32/2020 ano
20 Maťuchová Michaela             962 21 Lieskovec SACHM/27/2020 ano
21 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015 ano
22 Netherclift Anna 821 01 Bratislava SACHM/42/2015 ano
23 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018 ano
24 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015 ano
25 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017 ano
26 Pánková Lucie 799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015 ano
27 Pavlíková Veronika 023 56 Makov SACHM/15/2020 ano
28 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015 ano
29 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019 ano
30 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015 ano
31 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015 ano
32 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015 ano
33 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018 ano
34 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015 ano
35 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015 ano
36 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015 ano
37 Tekáč Marek 052 01 Teplička SACHM/13/2020 ano
38 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018 ano
39 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015 ano
40 Záhornacký Matej 913 22 Trenčianské Jastrabie SACHM/20/2018 ano
41     Žilíková Soňa 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/61/2016 ano
42 Žilík Martin 915 01 Nové Mesto n/Váhom SACHM/18/2018 ano