Zoznam členov  2019 súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska

 
 
 
 
 

ZOZNAM ČLENOV 2019 

           
           
1 Achbergerová Veronika 851 01 Bratislava SACHM/75/2016  
2 Amon Karol 902 01 Pezinok SACHM/9/2015  
3 Bábiová Iveta 900 91 Limbach SACHM/10/2015  
4 Bačová Ivana 962 26 Slatinské Lazy SACHM/19/2018  
5 Bielčiková Zuzana 916 01 Stará Turá SACHM/72/2017  
6 Bobulová Jitka 956 01 Bojná SACHM/4/2017  
7 Bohunický Ludvik 902 01 Pezinok SACHM/66/2016  
8 Čerteková Kristína 919043 Cífer SACHM/16/2018  
9 Dubajová Silvia 955 01 Topoľčany SACHM/76/2017  
10 Feketová Zuzana 900 27 Bernolákovo SACHM/18/2015  
11 Gahérová Dominika 958 53 Klačany SACHM/45/2018  
12 Gallee Silvia 851 01 Bratislava SACHM/21/2015  
13 Chaloupecká Adéla 915 01  Nové m. nad Váhom SACHM/33/2018  
14 Hegyi Marco 902 01 Pezinok SACHM/25/2018  
15 Hudecová Eleonóra 940 63 Nové Zámky SACHM/28/2018  
16 Chválová Barbora 909 01 Skalica SACHM/73/2016  
17 Chválová Stanislava 831 54 Bratislava SACHM/29/2018  
18 Janove Peter 900 25 Chorvatský Grob SACHM/8/2018  
19 Janvars Tomáš 851 03 Bratislava SACHM/27/2015  
20 Kadlečíková Beata 851 03 Bratislava SACHM/24/2019  
21 Kajanovičová Adriana 947 01 Hurbanovo SACHM/57/2019  
22 Karnerová Ingrid 903 01 Hurbavova Ves SACHM/51/2019  
23 Kicová Vanda 949 11 Nitra SACHM/68/2015  
24 Konopová Katarína 906 32 Jablonica SACHM/26/2018  
25 Koňakovská Henrieta 811 05 Bratislava SACHM/31/2015  
26 Kovács Ladislav 821 02 Bratislava SACHM/7/2015  
27 Kravárik Pavol 916 01 Krajné SACHM/41/2018  
28 Krčová Eva 905 01 Senica SACHM/23/2017  
29 Lovas Pavol 903 01 Senec SACHM/36/2015  
30 Majer Éva 929 01 Malé Dvorníky SACHM/12/2017  
31 Martinková Pavlína 700 30 Ostrava-Výškovice SACHM/37/2015  
32 Matejová Lenka 916 12 Lubina SACHM/52/2019  
33 Michalčáková Monika 811 02 Bratislava SACHM/13/2017  
34 Miklošová Anna 821 06 Bratislava SACHM/6/2015  
35 Netherclift Anna 821 01 Bratislava SACHM/42/2015  
36 Neštická Veronika 900 27 Bernolákovo SACHM/30/2018  
37 Otrubčiaková Iva 907 01 Myjava SACHM/46/2015  
38 Paďour Christian 900 67 Láb SACHM/62/2017  
39 Pánková Lucie 799 00 Olomouc,CZ SACHM/47/2015  
40 Pěček Radovan 788 11 Kociánov 49 SACHM/70/2016  
41 Piatriková Monika, Ing. 851 07 Bratislava SACHM/14/2018  
42 Pisančík Vladimír 080 06 Ľubotice SACHM/48/2015  
43 Pócsová Antónia 821 07 Bratislava SACHM/49/2015  
44 Pohlová Katarína 821 01 Bratislava SACHM/50/2019  
45 Poláček Štefan 900 28 Zálesie SACHM/3/2015  
46 Poláčková Helena 900 28 Zálesie SACHM/1/2015  
47 Poláčková Lenka 900 28 Zálesie SACHM/2/2015  
48 Repáš Tomáš 851 01 Bratislava SACHM/39/2018  
49 Rehák Peter 913 04 Kostolná SACHM/43/2015  
50 Rybárová Jarmila 901 01 Malacky SACHM/77/2016  
51 Savinská Janka 902 01 Pezinok SACHM/15/2018  
52 Sigmund Zdenko 821 07 Bratislava SACHM/5/2015  
53 Suchá Marcela  900 01 Stupava SACHM/11/2017  
54 Slobodová Renáta  821 01 Bratislava SACHM/35/2019  
55 Steiner Gabriel 943 01 Šťúrovo SACHM/80/2017  
56 Sťahelová Denisa 905 01 Senica SACHM/44/2017  
57 Špaňová Janka 931 01 Šamorín SACHM/54/2015  
58 Takácsová Martina 931 01 Bratislava SACHM/17/2019  
59 Vasková Kristína 911 05 Trenčín SACHM/58/2016  
60 Vysoká Patrícia 080 07 Prešov SACHM/78/2016  
61 Voleková Lucia 925 28 Pusté Úľany SACHM/40/2018  
62 Voleková Iveta 925 28 Pusté Úľany SACHM/60/2015  
63 Záhornacký Matej 913 22 Trenčianské Jastrabie SACHM/20/2018  
64 Žilíková Soňa 915 01 N. mesto nad Váhom SACHM/61/2015  
65 Žilík Martin 915 01 N. mesto nad Váhom SACHM/32/2018