Ako sa stať členom SACHM

O členstvo v našom občianskom združení (OZ) môže požiadať každý záujemca (plnoletosť nie je podmienkou), ktorý už vlastní mačku, či už ušľachtilú alebo domácu, alebo ešte len o kúpe mačičky uvažuje, ale  aj ten, kto mačku nevlastní a iba ich obdivuje.

Podmienkou členstva je vyplnenie a doručenie prihlášky, ktorú nájdete tu:

prihláška do SACHM - nový člen

 a zaplatenie ročného členského príspevku. Členský príspevok na kalendárny rok  je 20,00 eur. Čestný člen má členstvo bezplatné.

kontaktný bankový účet je: SK97 0200 000 000 190 476 2854

Členský príspevok zahrnuje: poplatok na prevádzku a potreby SACHM,
poplatok pre FFS a príspevok na náklady spojené s webstránkami nášho
OZ, www.SACHM.sk

Ukončiť členstvo v OZ SACHM môžete kedykoľvek. Je ale potrebné  o ukončenie členstva požiadať písomne listom, aby nedošlo k nechtenému alebo neplatnému ukončeniu členstva. Dôvod ukončenia členstva nie ste povinní udávať.

Každý člen OZ SACHM  by sa mal oboznámiť s našimi stanovami, pretože podpisom prihlášky s ich znením súhlasí. V prípade záujmu o chovateľstvo aj s chovateľským poriadkom FFS. Tieto dokumenty nájdete na týchto našich sránkach alebo na stránkach FFS - www.felisslovakia.sk, prípadne oslovíte priamo prezidentku SACHM paní Helenu Poláčkovú, ktorá Vám so všetkým rada pomôže a poradí.

Ak Vás naša SACHM zaujala a chcete patriť medzi nás, kontaktujte nás na tento mail alebo telefónne číslo :

Prezidentka SACHM - Helena Poláčková, e-mail: helena@svet-maciek.sk
Tel. č.: 0903 430 575

 

Hlavnou myšlienkou našej OZ SACHM (občianské združenie Slovenská asociácia chovateľov mačiek) je spojiť ľudí, ktorí obdivujú mačky, propagácia mačiek predovšetkým ako milých a inteligentných spoločníkov, organizovanie výstav, a v neposlednej rade zvyšovanie odbornosti v chove, starostlivosti a šľachtení mačiek a podpory mladých a začínajúcich chovateľov. Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné a nie je ničím obmedzené ani podmienené. Medzi nás môže prísť každý, koho tieto krásne domáce šelmičky fascinujú. Vlastníctvo mačičky nie je podmienkou. Vítaní sú u nás všetci - tí, ktorý mačičky iba obdivujú, ale z nejakého dôvodu ich nemôžu mať, chovatelia veľmi kvalitných chovných mačiek, ktorí sa zároveň venujú špičkovému chovu, ľudia, ktorí majú doma čistokrvnú mačku len ako maznáčika a mačiatka majú iba občas, a samozrejme medzi nás patria aj tí, ktorý majú obyčajnú domácu mačku pri dome. Stretávame sa predovšetkým  na výstavách alebo osobne v skupine alebo na požiadanie individuálne.  Na týchto stretávkach si členovia vymieňajú svoje skúsenosti a zážitky so spolužitím s mačkami, s odchovom mačiatok aj dospelých mačiek, o kŕmení a opatere rôznych plemien mačiek., o zdravotných
problémoch a ich riešení..... Inak komunikujeme elektronicky

Čo  Vám prinesie členstvo v našej OZ SACHM:

členstvom v našej SACHM sa zároveň stanete členom Federácie Felis Slovakia a FIFe. Ako jej člen  sa môžete zúčastňovať všetkých medzinárodných, národných a propagačných výstav mačiek, môžete sa stať chovateľom a požiadať o pridelenie medzinárodne  chráneného názvu chovateľskej stanice. 2 krát ročne naša SACHM organizuje medzinárodnú výstavu mačiek, kde sa od ostatných vystavovateľov dozviete veľa informácii o plemenách mačiek, starostlivosti o mačky, ich správaní a naučíte sa, ako mačkám porozumieť a ako si užívať  ich spoločnosť. Na výstavách spoznáte zaujímavých ľudí,  získate kontakty na výrobcov a predajcov krmiva a chovateľských potrieb. V  prípade potreby sa môžete obrátiť na poradcov chovu , ich zoznam je na stránkach FFS a ich vedomosti sú Vám k dispozícii.