kto hovorí, že šťastie sa nedá kúpiť,                               zabudol na mačku 

 

Upozornenie pre členov SACHM 

Všímajte si prosím noviniek na pravej strane :-)

 

POZOR  -  WARNING

!! VÝSTAVA ZRUŠENÁ !!

!!! EXHIBITION CANCELED !!!

 

Nová správa  ohľadne MVM 

19. - 20. september

 

s ľútosťou Vám oznamujeme, že 12.9. 2020 sme na  základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR boli nútení zrušiť našu výstavu plánovanú na 19-20.09.2020.

Nariadenie je platné od stredy 16.9. 2020 z dôvodu rapídneho zhoršenia situácie COVID 19. Pre okresy Bratislavský, Senecký a Pezinský  povoľuje akcie v interiéri s maximálnym počtom 50 osôb.

Prosím preto všetkých vystavovateľov, ktorí poslali prihlášky na túto našu výstavu, aby nám obratom odsúhlasili, že e-mail so správou o zrušení výstavy obdržali a rozumejú mu.

Veľmi nás to mrzí, moc sme sa na výstavu s Vami tešili. Tak snáď  bude vo Februári  situácia priaznivejšia.

Ďakujeme za pochopenie

 

We regret to inform you that on 12.9. 2020, based on the decision of the Pandemic committee of the Government of the Slovak Republic, we were forced to cancel our exhibition planned for 19-20.09.2020.

The regulation is valid from Wednesday 16.9. 2020 due to the rapid deterioration of the situation COVID 19. For the districts of Bratislava, Senec and Pezinok, it allows indoor events with a maximum number of 50 people.

Therefore, I ask kindly all exhibitors who have sent applications for this exhibition to immediately agree to us that they have received and understand the e-mail with the message about the cancellation of the exhibition.

We are very sorry, we were really looking forward to see you. Hope the situation will be more favorable in February.

Thank you for understanding

 

 

PRECHODNÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PK (Plemennná kniha FFS)

informácia pre našich členov: všetky žiadosti spadajúce pod Plemennú knihu posieľajte prosím,  až do odvolania,  na e-mail: info@terrafelis.sk + do kópie na: plemennakniha@felisslovakia.sk, prípadne priamo na poštovú adresu: 

Monika Kováčová, Heyrovského 16, 

841 03 Bratislava

 

- POĎAKOVANIE -

menom SACHM ďakujem všetkým naším členom, ktorí prispeli (okrem čl. poplatku) dobrovoľným darom na náš účet.

 V mesiaci apríl prispeli:  Zdenko Sigmund - 50 eur, Anna Miklošová 50 eur, Lenka Poláčková 30 eur

V mesiaci máj prispeli: Peter Rehák 100 eur

V mesiaci apríl prispeli: Pavlíková Veronika 36 eur

 

 

!! ZMENA KORENSPONDENČNEJ ADRESY FFS !!

upozorňujem všetkých členov SACHM na zmenu poštovej adresy FFS - Federácie Felis Slovakia. Všetku poštu určenú pre FFS (sekretariát) posieľajte prosím na adresu :

Monika Kováčová, Heyrovského 16, 

841 03 Bratislava

secretary@felisslovakia.sk

 

 poštu určenú pre FFS ( plemenná kniha) posieľajte prosím na adresu :

Monika Kováčová, Heyrovského 16, 

841 03 Bratislava

plemennakniha@felisslovakia.sk

 

 

 

Štartovacie balíčky pre mačiatka od ROYAL CANINU  zdarma !!  

 Podmienky a letáčiky v sekcii AKCIE