kto hovorí, že šťastie sa nedá kúpiť,                               zabudol na mačku 

 

Upozornenie pre členov SACHM 

Všímajte si prosím noviniek na pravej strane :-)

 

PRECHODNÉ PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PK (Plemennná kniha FFS)

informácia pre našich členov: všetky žiadosti spadajúce pod Plemennú knihu posieľajte prosím,  až do odvolania,  na e-mail: info@terrafelis.sk + do kópie na: plemennakniha@felisslovakia.sk, prípadne priamo na poštovú adresu: 

Monika Kováčová, Heyrovského 16, 

841 03 Bratislava

 

- POĎAKOVANIE -

menom SACHM ďakujem všetkým naším členom, ktorí prispeli (okrem čl. poplatku) dobrovoľným darom na náš účet.

 V mesiaci apríl prispeli:  Zdenko Sigmund - 50 eur, Anna Miklošová 50 eur, Lenka Poláčková 30 eur

V mesiaci máj prispeli: Peter Rehák 100 eur

V mesiaci apríl prispeli: Pavlíková Veronika 36 eur

 

 

!! ZMENA KORENSPONDENČNEJ ADRESY FFS !!

upozorňujem všetkých členov SACHM na zmenu poštovej adresy FFS - Federácie Felis Slovakia. Všetku poštu určenú pre FFS (sekretariát) posieľajte prosím na adresu :

Monika Kováčová, Heyrovského 16, 

841 03 Bratislava

secretary@felisslovakia.sk

 

 poštu určenú pre FFS ( plemenná kniha) posieľajte prosím na adresu :

Monika Kováčová, Heyrovského 16, 

841 03 Bratislava

plemennakniha@felisslovakia.sk

 

 

 

Štartovacie balíčky pre mačiatka od ROYAL CANINU  zdarma !!  

 Podmienky a letáčiky v sekcii AKCIE