Dobrovoľné príspevky do SACHM

20.02.2023 12:18

SACHM ďakuje všetkým členom aj nečlenom , ktorí prispeli dobrovoľným peňažným  príspevkom na účet SACHM. Rehák Peter, Sigmund Zdenko,  Amon Karol, Lenka Poláčková, Jana Pruchová, Eva Burianová