Dobrovoľné príspevky do SACHM

15.01.2024 12:18

SACHM ďakuje všetkým členom aj nečlenom , ktorí prispeli dobrovoľným peňažným  príspevkom na účet SACHM. Rehák Peter, Sigmund Zdenko,  Amon Karol, Lenka Poláčková, Jana Pruchová, Eva Burianová