Nové pravidlá a úpravy platné pre Členov FIFe od 1.1.2023

18.02.2023 18:29

Od 1.1.2023 došlo k zmenám v pravidlách FIFe, (boli schválené na GA v Plzni 2022), V zozname zmien sú zapracované všetky zásadné zmeny, ktoré sa priamo týkajú našich členov.

Keďže tieto zmeny boli schválené na úrovni FIFe, platia automaticky aj pre členov FFS. Ak sú niektoré z nich ešte v rozpore s našimi internými dokumentami, platia automaticky tie z FIFe.

Prosím venujte pozornosť bodu 8, 11, 12 a 21

Celý dokument uložený v sekcii – pre chovateľov - FIFe