Odchov mačiatok s prihliadnutím na krvnú skupinu - B - u rodičov

 
 
 
 

Dedičnosť krvnej skupiny B u mačiek

Mnohí chovatelia sa pri narodení mačiatok stretávajú s neonatálnou izoerytrolýzou, ktorá môže mať

fatálne následky pre celý vrh. Neonatálna izoerytrolýza vzniká pri odlišnej krvnej skupine mačiatok a ich matky. Matka vtedy produkuje protilátky proti červeným krvinkám mačiatok, ktoré sa dostávajú do kolostra.

 

Hlavnými klinickými príznakmi neonatálnej izoerytrolýzy je hemolytická anémia, hemoglobinúria a icterus.

 

Jedným z najproblematickejších spojení je párenie matky s krvnou skupinou B a kocúra A .

 V tejto konštelácii matka s krvnou skupinu B tvorí protilátky do kolostra proti mačiatkam s krvnou skupinou A, ktorú získajú po otcovi. V snahe vyhnúť sa nevhodnému spojeniu je vhodné poznať krvnú skupinu matky aj potencionálneho otca.

 

 Zistenie krvnej skupiny je možný dvoma spôsobmi – imunologickým testom a DNA

testom. DNA test má viaceré výhody, jedným z nich je, že odber je možné vykonať v pohodlí domova, a to zo steru bukálnej sliznice a bez stresu zvieraťa z odberu krvi. Najvýznamnejším benefitom DNA testu je však detekcia prenášačov krvnej skupiny B, čo klasickými imunologickými testami nie je možné.

 

Odhalenie prenášačov krvnej skupiny B je pre chovateľské plány veľmi dôležité, lebo po ich vzájomnom spojení môžu vzniknúť “skrytí” potomkovia s krvnou skupinou B.

 

V závere je potrebné poznamenať, že uvedený DNA test nie je vhodný pre plemená ragdoll, turecká angora a sibírska mačka, a nie je možné v ňom detegovať veľmi zriedkavú krvnú skupinu AB.

 

V prípade Vášho záujmu, či otázok spojených s DNA testom nás môžete kontaktovať na uvedenej adrese:

 

Vetgene/Medgene s.r.o.

Ondrejovova 30

821 03 Bratislava

www.vetgene.eu

info@vetgene.eu

tel. č. 0907/02 5005