4. - 5. FEBRUÁR - PRIHLÁŠKA/ENTRY Propozície feb 2023 SKProposition feb 2023 AJ

 
POĎAKOVANIE
 
Menom SACHM ďakujem posudzovateľom, stewardom, všetkým vystavovateľom a návštevníkom za to, že svojou prítomnosťou vytvorili úžasnú a pohodovú atmosféru na tejto výstave.
Ďakujeme všetkým predajcom, ich tovar bol pre divákov aj vystavovateľov zaujímavý a lákavý
 
Veľká vďaka všetkým sponzorom tejto výstavy. 
Sponzormi tejto výstavy boli:
 
Josera - pripravila ceny - granulované krmivo a kapsičky - pre víťazov BIS a BOB 
Mera -  darovala granulované krmivo pre víťazov BOB a vzorky pre všetky účastnené mačky
Ani - pet Nitra - darovala vzorky krmiva Wildfull pre všetkých vystavovateľov
Kremnická banská spoločnosť -  podstielka pre mačky Zverlit
BEST for ANIMALS - darčeky pre víťazov BOB a BIV
 
 

Breeders, cat lovers, friends !

We would like to invite you to our exhibition, scheduled for Februar 4. and 5. 2023 VINIČNÉ

We believe that it will succeed this year and that no restiction will come which will not allow us to organize the exhibition.

Despite all the circumstances that may come, we will try to meet us.