September

 
Ďakujeme všetkým sponzorom  za podporu našej výstavy.
 
Hlavný sponzor výstavy:
Urban Group s.r.o. Bratislava (www.club4paws.sk), dovozca krmív pre psov a mačky Opti Meal a Club 4 paws
Ostatní sponzori:
Anipet s.r.o Nitra (www.anipet.sk), dovozza krmív a chovateľských potrieb
Kremnická banská spoločnosť s.r.o., Kremnica, dodávateľ podstielky pre mačky a iné zvieratá
Sevaron poradenství s.r.o. Brno (www.sevaronlab.cz), diagnostické laboratórium
 
Velké poďakovanie patrí tiež všetkým výstavovateľom, ktorí sa výstavy účastnili a všetkým návštevníkom, ktorí výstavu navštívili