2. - 3. február

 
Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom za vytvorenie krásnej, kľudnej a pohodovej atmosféry na tejto výstave.
Sponzormi tejto výstavy boli:
Hlavný sponzor - ANIPET Nitra
Ďalší sponzori: 
Urban Group s.r.o. Bratislava
KBS - Kremnická Banská Spoločnosť s.r.o.
BEST for ANIMALS s.r.o.