špeciáľna súťaž, darčeky si odviezli aj do Talianska