Úhrada členského príspevku na rok 2024

09.01.2024 12:43

Prosím všetkých členov SACHM o úhradu členského príspevku za rok 2024. SK97 0200 0000 0019 0476 2854. 20 eur. Do poznámky Vaše meno, aby sme vedeli platbu priradiť !